BRC- תקן בטיחות המזון הבנלאומי עכשיו גם בפרו מן יו!

אנו בפרו מן יו רואים באיכות כערך יסוד ראשון במעלה ופועלים כל העת, לשיפור תהליכי האיכות במפעלנו.
לאחרונה, ענף המזון וחברות מזון רבות החלו בתהליך הוצאת תחום האריזה והעיטוף לשירותי מיקור חוץ.
על מנת לתת מענה לצורך ההולך וגובר וכחלק משיפור האיכות, הטמענו תהליכי עבודה על פי דרישות התקן הבינלאומי לניהול איכות ובטיחות מזון- BRC תקן זה הינו תקן אירופאי לניהול בתי אריזה ומפעלי מזון.
התקן נועד להבטיח מניעת חדירת סיכונים אל תוצרת המזון בזמן הטיפול בה. לטובת הסמכתנו בתקן זה ביצענו הטמעה של מערכת בקרת סיכונים HACCP. מערכת זו, מאפשרת ניתוח, זיהוי ואפיון של כל הסיכונים שעלולים להתרחש בכל שלבי הייצור וביצוע פעולות מניעה לחדירת מזהמים ביולוגיים, כימיים ופיזיים למוצר הסופי.
תקן ה-BRC מוכר היום כתקן המוביל בנושא בטיחות מזון בכל העולם ומהווה אישור לצרכן הסופי שהמוצר עבר הערכה אובייקטיבית, לווידוא תקינות ובטיחות לשימוש על פי דרישות החוק.
תקן זה מאפשר לנו להציע ללקוחותינו שירותי עיטוף ואריזה בטכנולוגיות מתקדמות, למגוון סוגי מזון פתוח ותוצרת חקלאית.
כל יצרן, יבואן ומשווק של מוצרי מזון יכול להתעסק בליבת העשייה העסקית שלו ולאפשר לנו לארוז עבורו את המוצרים ברמה הגבוהה ביותר של בקרה ובטיחות מזון.