BRC/תקנים ורישיונות

 – BRCתקן אירופאי לניהול בתי אריזה ומפעלי מזון

מבטיח מניעת חדירת סיכונים לתוצרת המזון (מזהמים, כימיים וביולוגיים) – רמה גבוהה של בקרה ובטיחות מזון למגוון סוגי מזון פתוח וחשוף.

מערכת בקרת סיכונים HACCP (ניתוח, זיהוי, ואפיון סיכונים)

תעודה -עברית    תעודה אנגלית       רישיון יצרן   document-page-001-customאישור אורגני

למפעלינו יש את התקן BRC ומערכת בקרת הסיכונים HACCP כך שלקוחותינו יכולים ליהנות משירות איכותי וללא פשרות.